Ekspertyza chiropterologiczna

Nietoperze blokują inwestycję? Wiemy jak rozwiązać Twój problem! Pomożemy Ci uniknąć kosztownych przestojów i kar za niszczenie gatunków chronionych.

Stare budynki, ale również i inne miejsca planowanej inwestycji mogą być miejscem nocowania, hibernowania lub rozrodu nietoperzy. Dlatego, przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać ekspertyzę chiropterologiczną.

Wszystkie gatunki nietoperzy są chronione prawem polskim oraz międzynarodowym.

Ekspertyzę chiropterologiczną należy przeprowadzić także przed rozpoczęciem prac infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg, autostrad czy farm wiatrowych. W miejscach planowanych inwestycji musi zostać przeprowadzone monitorowanie, badanie liczebności oraz rozpoznaniem gatunków nietoperzy występujących na terenie planowanej inwestycji.

Co robimy:

  • prowadzimy nasłuchy za pomocą rejestratora ultradźwięków, by znaleźć gniazda nietoperzy,
  • proponujemy optymalne metody planowania prowadzenia prac zgodnie ze zwyczajami nietoperzy,
  • proponujemy rozwiązania dotyczące zapewnienia nietoperzom siedlisk zastępczych w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac - patrz kompensacja przyrodnicza

Obserwacje chiropterologiczne (dotyczące nietoperzy) powinny być przeprowadzone 3-krotnie - w drugiej połowie czerwca, w sierpniu i w październiku.

Publikacje poświęcone ochronie nietoperzy w Polsce wygłoszone przez uczestników konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska z okazji Roku Nietoperzy:

Jeśli potrzebujesz także opinii środowiskowej - sprawdź naszą ofertę TUTAJ.

Nie narażaj się na kary oraz przestoje - sprawdź czy przy Twojej inwestycji potrzebna jest opinia eksperta

Wyceń i zamów opinię ornitologiczną u ekspertów!

Wybierz najbliższego ornitologa.